CZ

Otočné a posuvné stoly

Plně hydrostatické otočné a posuvné stoly používá většina našich zákazníků jako příslušenství, jež umožňuje rozšířit možnosti komponent, které mohou obrábět. Ještě širší pole působnosti přinášejí stoly s naklápěcí a karuselovací funkcí.

Stoly typu TDV

Velké množství rozměrů upínacích desek je určeno pro každý typ otočného stolu. Nejvyšší možná přesnost v otočné i lineární ose umožňuje dosažení reálné přesnosti v řádech mikronů i úhlových vteřin. Mimořádně tuhá konstrukce stolů zajišťuje jejich dlouhodobé používání bez snižování přesnosti. Skutečná a prověřená životnost strojů a stolů ŠKODA se počítá na desetiletí.

Stroje na desetiletí

Stoly typu TDV

Naklápěcí stoly ŠKODA TDV Tilt

Široká řada naklápěcích stolů ŠKODA se používá k obrábění různých obrobků, zvláště v oblasti větrné energetiky – jako například vrchlíků (hubů) větrných elektráren.

Úhel naklápění stolu je 0 až 10° při plném zatížení stolu.

Naklápěcí stoly ŠKODA TDV Tilt

Karuselovací stoly ŠKODA TDV C

Otočné stoly ŠKODA TDV C jsou vybaveny karuselovací funkcí.

Ta umožňuje zákazníkům nejen standardní obrábění, ale i karuselovací operace na tomtéž obrobku.

Takové řešení zvyšuje flexibilitu i možnosti obrábění, stejně jako produktivitu.

Karuselovací stoly ŠKODA TDV C